Biznesplan

Wsparcie w tworzeniu biznesplanu

Biznesplan (plan biznesowy, ang. business plan) – dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem. Jego elementami są m.in. analiza finansowaanaliza rynkuanaliza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowegoKredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowe jednostki organizacyjne, jak i wszystkie przedsiębiorstwa już funkcjonujące.

Źródło „Wikipedia”

Jeżeli Twoja firma dopiero się tworzy lub jest w trakcie pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji, to mamy dla Ciebie ofertę. Na każdym etapie opracowywania wniosku o dotację, kredyt lub środki z Funduszy Europejskich wymagana jest projekcja przyszłości firmy, w postaci opisu działalności jak i wyników finansowych w formie biznesplanu.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełne wsparcie w tworzeniu biznesplanu.

Do wyboru, macie Państwo kilka możliwości. Poniżej przedstawiamy w zarysie zakres przykładowych biznesplanów. 

Pakiet podstawowy:

 • opis działalności;
 • przeznaczenie cel;
 • analiza zabezpieczeń;
 • analiza Finansowa (uproszczony bilans i rachunek wyników);
 • prognoza Finansowa (uproszczona.)

Pakiet podstawowy:

 • opis działalności;
 • plan marketingowy;
 • przeznaczenie cel;
 • analiza SWOT;
 • analiza zabezpieczeń;
 • analiza Finansowa (uproszczony bilans i rachunek wyników);
 • prognoza Finansowa (uproszczona).

Pakiet biznes (kredyty mln oraz dotacje)

 • przeznaczenie/cel;
 • opis działalności;
 • plan marketingowy;
 • analiza SWOT;
 • macierz BMCG;
 • analiza zabezpieczeń;
 • pełna analiza finansowa;
 • pełna analiza bilansowa;
 • prognoza finansowa;
 • analiza cyklów produkcji;
 • analiza kosztów produkcji;
 • analiza konkurencji itp.