Ubezpieczenia

Usługi ubezpieczeniowe

Oferujemy Państwu pełną ofertę usług ubezpieczeniowych z zakresu ochrony życia i majątku. Współpracujemy z najlepszymi towarzystwami ubezpieczeniowymi na rynku.

Wybierz z naszej oferty ubezpieczenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

 
Ubezpieczenie majątkowe  to gwarancja zabezpieczenia dóbr majątkowych, które niejednokrotnie gromadzona są przez pokolenia. Pozwoli ono na zachowanie godnego poziomu życia i stabilizacji finansowej. Ubezpieczania majątkowe zostały stworzone z myślą o ochronie majątku i interesów. Ubezpieczenia majątkowe to dział ubezpieczeń, które dotyczą ochrony:
  • mienia;
  • odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczenia majątkowe dzielą się na:
  • ochronę mienia od szkód spowodowanych żywiołami;
  • ochronę mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku;
  • ochronę odpowiedzialności cywilnej;
  • ubezpieczenia NNW;
  • ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO);
  • ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu;
  • ubezpieczenia utraty zysku;
  • ubezpieczenia finansowe.
Ubezpieczenia na życie zapewniają ochronę finansową. Dzięki nim zabezpieczysz finansowo bliskich na wypadek swojej śmierci. Wypłacone pieniądze pozwolą spłacić zobowiązania: kredyty i pożyczki czy podatki spadkowe, zorganizować pogrzeb i będą wsparciem finansowym dla  dzieci. Jeśli masz kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, to potrzebujesz odpowiedniego zabezpieczenia w formie polisy na życie, szczególnie gdy Twoje zarobki stanowią istotną część dochodu rodziny. Wypłata świadczenia w razie śmierci pozwoli bliskim na spłatę zobowiązań i utrzymanie standardu życia na dotychczasowym poziomie. Świadczenie jest zwolnione z podatków od zysków oraz z podatku spadkowego. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto chce zabezpieczyć swoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnego zachorowania czy inwalidztwa. Wybrane przez nas ubezpieczenie na życie zapewni wysoką sumę za niską składkę, którą można opłacać regularnie lub jednorazowo.